wyłącz
ego
zrozum
drugiego

O dialogu

Dialog to sposób komunikacji, który koncentruje się na zrozumieniu innych, a nie na próbie przekonania do swoich racji. Jest to pokorny proces, w którym podchodzimy do drugiego jako istoty ludzkiej z jej potrzebami i uczuciami. W dialogu status, pozycja i pochodzenie nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Próba zrozumienia innych to uznanie drugiego jako osoby. Nie oznacza to jednak akceptacji jego poglądów i wartości, ale respektowanie prawa do ich

Zrozumienie drugiego pozwala na budowanie trwałych relacji, które tworzą społeczeństwa. Jest to niewątpliwie wyzwanie szczególnie wtedy, gdy poziom konfliktu w społeczeństwie jest wysoki, a podziały są głęboko zakorzenione. W podzielonych społecznościach wielkim wyzwaniem jest znalezienie przestrzeni potrzebnej wszystkim stronom, aby się spotkać i poczuć bezpiecznie. Bez stworzenia wspierającej i bezpiecznej przestrzeni, w której uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, odczuciami i myślami, dialog nie jest jednak możliwy.

Postawa dialogu opiera się na chęci zrozumienia drugiego człowieka i przeświadczeniu, że sądy wydawane na podstawie uprzedzeń mają ograniczoną ważność. Niestety jest wiele takich przypadków, kiedy ludzie odmawiają spotkania się z drugą osobą, kierując się obiegowymi opiniami na jej temat. Jak jednak możemy osądzać kogoś, kogo nigdy nie spotkaliśmy?

Dialog pozwala zabrać głos tym, którzy rzadko mają okazję się wypowiedzieć i zostać wysłuchanym. Tworzy przestrzeń, w której każdy może zostać usłyszany. Jest prostym i zarazem potężnym narzędziem do budowania społeczności opartej na szacunku i życzliwości.

Czym jest dialog?
Czym jest dialog? Czym różni się dialog od zwykłej rozmowy? Alfredo Zamudio z Nansen Center for Peace and Dialogue o najważniejszych elementach dialogu.
Dlaczego świat dziś potrzebuje dialogu?
Dlaczego świat dziś potrzebuje dialogu? Jaka jest jego rola w życiu publicznym i prywatnym? Czy dialog może pomóc w odpowiedzi na globalne wyzwania?
Jak nauczyć się dialogu?
Jak nauczyć się dialogu? Czy każdy może opanować tę kompetencję? Jakie są największe przeszkody w prowadzeniu ważnych rozmów?

Jak prowadzić dobry dialog?

1
Zaproś uczestników

Dialog to wspólne przedsięwzięcie. Wszyscy zainteresowani powinni zostać zaproszeni do uczestniczenia...

2
Poświęć nieco czasu na zapoznanie się

Nie rozpoczynaj dialogu od przedstawiania poglądów czy argumentów. Postaraj się poznać swojego rozmówcę...

3
Kreuj poczucie równości

Dobry dialog wymaga nie tyle podobnych, co równych sobie uczestników. W przypadku istnienia zasadniczych̨...

O szkoleniach

W programie „"Wyłącz ego. Zrozum drugiego" przeszkolonych zostało 100 osób – lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji społecznych, instytucji kultury i edukacji oraz administracji samorządowej. 25 osób z tego grona uczestniczyło w szkoleniu zaawansowanym.

Poprzez szkolenia, uczestnicy mieli możliwość:

  • Zdobycia nowych umiejętności komunikacyjnych, refleksji nad własnym sposobem komunikacji.
  • Pogłębienia świadomość własnej tożsamości.
  • Poznania metod analizy istoty konfliktu, mapowania sytuacji konfliktowych.
  • Udziału w ćwiczeniach praktycznych na przykładzie konkretnych sytuacji konfliktowych
  • Nauczenia się stosowania dialogowego podejścia Nansen Center w różnych sytuacjach, w celu poprawy relacji, transformacji konfliktów, zapobiegania polaryzacji i segregacji.

Uczestnicy szkolenia zdobyli niezbędne umiejętności, aby prowadzić dialogi w swoich społecznościach i tym samym wspierać je w rozwiązywaniu konfliktów.

Ich kompetencje są potwierdzone certyfikatami od Nansen Center for Peace and Dialogue

Publikacje i badania

21/05/2018

Dialog może pomóc w złagodzeniu napięć społecznych w Polsce.

Czytaj więcej

28/06/2018

„Wyłącz ego. Zrozum drugiego”. Konrad Ciesiołkiewicz: Dialog jest niezbędny zawsze i wszędzie

Czytaj więcej

08/01/2021

• CREATING SPACE FOR MAKING CHANGE – a report from dialogue training for civil society in Poland

Czytaj więcej

08/01/2021

Wyłącz ego. Zrozum drugiego - Raport z ewaluacji projektu

Czytaj więcej

Partnerzy projektu

Orange
Nansen Fredssenter
Szkoła Liderów
Stocznia
CSRinfo
Laboratorium więzi
Think Tank

Przyjaciele dialogu

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
Przejdź do strony Centrum Myśli Jana Pawła II
Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Magazyn Kontakt
Nowa Konfederacja thinkzine
Klub Jagielloński
Amnesty International Polska
Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej
Stowarzyszenie Miłość nie wyklucza
Dom Otwarty
Dom Pokoju
Klub Tygodnika
STOWARZYSZENIE INICJATYW MOŻLIWYCH RzeczJasna
Instytut Równowago Społeczno Ekonomiczej
Design for Change
Stowarzyszenie Lepszy Świat
Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
Fourum Dialogu
Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich
Ashoka
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Galicyjska Fundacja Rozwój i Edukacja
Żydowskie Muzeum Galicja
Fundacja Rozmawiajmy