wyłącz
ego
zrozum
drugiego

O dialogu

Dialog to sposób komunikacji, który koncentruje się na zrozumieniu innych, a nie na próbie przekonania do swoich racji. Jest to pokorny proces, w którym podchodzimy do drugiego jako istoty ludzkiej z jej potrzebami i uczuciami. W dialogu status, pozycja i pochodzenie nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Próba zrozumienia innych to uznanie drugiego jako osoby. Nie oznacza to jednak akceptacji jego poglądów i wartości, ale respektowanie prawa do ich

Zrozumienie drugiego pozwala na budowanie trwałych relacji, które tworzą społeczeństwa. Jest to niewątpliwie wyzwanie szczególnie wtedy, gdy poziom konfliktu w społeczeństwie jest wysoki, a podziały są głęboko zakorzenione. W podzielonych społecznościach wielkim wyzwaniem jest znalezienie przestrzeni potrzebnej wszystkim stronom, aby się spotkać i poczuć bezpiecznie. Bez stworzenia wspierającej i bezpiecznej przestrzeni, w której uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, odczuciami i myślami, dialog nie jest jednak możliwy.

Postawa dialogu opiera się na chęci zrozumienia drugiego człowieka i przeświadczeniu, że sądy wydawane na podstawie uprzedzeń mają ograniczoną ważność. Niestety jest wiele takich przypadków, kiedy ludzie odmawiają spotkania się z drugą osobą, kierując się obiegowymi opiniami na jej temat. Jak jednak możemy osądzać kogoś, kogo nigdy nie spotkaliśmy?

Dialog pozwala zabrać głos tym, którzy rzadko mają okazję się wypowiedzieć i zostać wysłuchanym. Tworzy przestrzeń, w której każdy może zostać usłyszany. Jest prostym i zarazem potężnym narzędziem do budowania społeczności opartej na szacunku i życzliwości.

Czym jest dialog?
Czym jest dialog? Czym różni się dialog od zwykłej rozmowy? Alfredo Zamudio z Nansen Center for Peace and Dialogue o najważniejszych elementach dialogu.
Dlaczego świat dziś potrzebuje dialogu?
Dlaczego świat dziś potrzebuje dialogu? Jaka jest jego rola w życiu publicznym i prywatnym? Czy dialog może pomóc w odpowiedzi na globalne wyzwania?
Jak nauczyć się dialogu?
Jak nauczyć się dialogu? Czy każdy może opanować tę kompetencję? Jakie są największe przeszkody w prowadzeniu ważnych rozmów?

Jak prowadzić dobry dialog?

1
Zaproś uczestników

Dialog to wspólne przedsięwzięcie. Wszyscy zainteresowani powinni zostać zaproszeni do uczestniczenia...

2
Poświęć nieco czasu na zapoznanie się

Nie rozpoczynaj dialogu od przedstawiania poglądów czy argumentów. Postaraj się poznać swojego rozmówcę...

3
Kreuj poczucie równości

Dobry dialog wymaga nie tyle podobnych, co równych sobie uczestników. W przypadku istnienia zasadniczych̨...

O szkoleniach

Zakończyliśmy nabór na szkolenie „Wyłącz ego. Zrozum drugiego”. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Dostrzegasz potrzebę dialogu w życiu publicznym, w swojej codziennej pracy, w życiu prywatnym? Chcesz rozwijać się i zyskać nowe kompetencje komunikacji i współpracy, dzięki którym pomożesz osobom w Twoim otoczeniu rozwiązywać konflikty i budować relacje oparte na zrozumieniu i poszanowaniu różnic? Jeśli tak, inicjatywa "Wyłącz ego. Zrozum drugiego" jest dla Ciebie.

"Wyłącz ego. Zrozum drugiego" kierujemy do przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników samorządów, instytucji kultury i edukacji z całej Polski – wszystkich, którzy chcą pogłębić lub rozwijać umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikacji i współpracy. Ważne, aby uczestnicy szkolenia mogli w praktyce wykorzystać nowe kompetencje, wspierając społeczność, w której na co dzień żyją i pracują. Dlatego szukamy osób zmotywowanych do działania, niezależnie od obszaru, w którym się specjalizują.

Szkolenia "Wyłącz ego. Zrozum drugiego" odbędą się w centrum Warszawy, w terminie 6-10 maja 2019. Zajęcia rozpoczynają się około godziny 9:00 i kończą około 17:30.

Osoby, które zaprosimy na szkolenie, wybierze Komisja składająca się z przedstawicieli organizacji partnerskich projektu. Decyzja zostanie podjęta na podstawie informacji zawartych w formularzu, a także załączonej rekomendacji i ewentualnie rozmowy telefonicznej. Kandydaci zostaną powiadomieni o decyzji Komisji za pomocą maila przesłanego na adres podany w formularzu rekrutacyjnym.

Szkolenia są prowadzone w języku angielskim przez trenerów z Nansen Center for Peace and Dialogue. Dlatego ważne jest, aby uczestnicy potrafili swobodnie komunikować się w języku angielskim.

Zanim zgłosisz się na szkolenie, upewnij się, że jesteś gotowa/gotowy aby poświęcić 5 pełnych dni na rozwijanie nowych umiejętności i zdobycie kompetencji prowadzenia dialogu. Zapewniamy, że warto!

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszt szkolenia jest w całości pokrywany przez organizatorów. Po stronie uczestnika jest pokrycie kosztów ewentualnego dojazdu i noclegu oraz częściowo wyżywienia (organizatorzy zapewniają posiłki w czasie trwania szkolenia oraz dwie kolacje dla wszystkich uczestników). W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy mogą zapewnić nocleg w hotelu uczestnikowi.

Podczas szkolenia, uczestnicy będą mieli możliwość:

 • Zdobycia nowych umiejętności komunikacyjnych, refleksji nad własnym sposobem komunikacji.
 • Pogłębienia świadomość własnej tożsamości.
 • Poznania metod analizy istoty konfliktu, mapowania sytuacji konfliktowych.
 • Udziału w ćwiczeniach praktycznych na przykładzie konkretnych sytuacji konfliktowych
 • Nauczenia się stosowania dialogowego podejścia Nansen Center w różnych sytuacjach, w celu poprawy relacji, transformacji konfliktów, zapobiegania polaryzacji i segregacji.

Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędne umiejętności, aby w przyszłości  prowadzić dialogi w swoich społecznościach i tym samym wspierać je w rozwiązywaniu konfliktów. Ich kompetencje będą potwierdzone certyfikatami od Nansen Center for Peace and Dialogue.

Szkolenia będą prowadzone w języku angielskim, przez ekspertów z Nansen Center for Peace and Dialogue. Dlatego ważne jest, aby każdy uczestnik swobodnie komunikował się po angielsku. Nie jest wymagana biegła znajomość, ale ważna jest swoboda i otwartość w komunikacji – w mówieniu i słuchaniu.

Szkolenie opiera się na doświadczeniach Nansen Center w stosowaniu metody dialogowej w różnych kontekstach. Będzie prowadzone zgodnie z metodyką bazująca na dwudziestu latach doświadczeń, zdobywanych w różnych miejscach na świecie. Ze względu na to, że na szkolenie składa się pełny, pięciodniowy cykl, ważne jest, aby brać udział w całym programie (nie ma możliwości wyboru poszczególnych dni z cyklu, albo poszczególnych godzin w trakcie dnia szkoleniowego)

Szkolenie polega na uczeniu się w oparciu o doświadczenie i na procesie myślowym. To oznacza, że uczestnicy mają dostęp do nowej wiedzy, a także mogą uczestniczyć w procesie i mają czas na refleksję oraz uświadomienie sobie swoich postaw, zachowań i wartości.

Pierwszy etap szkolenia składa się z 5 bloków tematycznych:

 • Komunikacja i tożsamość
  Dialog to szczególny sposób komunikowania się z innymi. W tej części szkolenia odkryjemy nasz sposób komunikowania się i to, jak możemy rozwinąć zdolność słuchania i zadawania pytań. Na to, jak komunikujemy się, wpływają nasze doświadczenia, wartości i pochodzenie. Kim jestem ? - to pytanie, nad którym będziemy pracować w obszarze tożsamości.
 • Narzędzia analizy konfliktów
  Konflikt jest szerokim pojęciem, istnieje wiele sposobów jego definiowania. W tej sesji określimy, czym są konflikty i zanurzymy się w terminologii, mapując i analizując niektóre z nich. Skorzystamy przy tym z prostych narzędzi, które można zastosować w wielu sytuacjach życiowych.
 • Dialog jako narzędzie transformacji konfliktu
  W jaki sposób możemy wykorzystać dialog w transformacji konfliktu? Podczas tej sesji pogłębimy nasze zrozumienie dialogu. Poznamy, jakie są różnice między dialogiem i mediacją czy negocjacjami, i jaka jest rola facylitatora dialogu.
 • Facylitacja dialogu w praktyce
  W tej sesji wcielimy się w moderatora dialogu. Poprzez odgrywanie ról oparte na mapowaniu konfliktu, każdy z uczestników spróbuje swoich sił jako moderator. Informacje zwrotne po każdym ćwiczeniu pogłębią zrozumienie roli facylitatora.
 • Przeszkody dla dobrego dialogu
  Dobry proces dialogu wymaga czasu i dużo cierpliwości. Czasami nasze uprzedzenia uniemożliwiają uczestnictwo w dialogu lub działanie jako facylitator. Podczas tej sesji podniesiemy świadomość na temat uprzedzeń, stronniczości i faworyzowania. Przyjrzymy się także sytuacji w Polsce i zbadamy możliwe sposoby wykorzystania dialogu w polskim społeczeństwie.
1-15 kwietnia rekrutacja do projektu, czas na wysyłanie aplikacji za pośrednictwem www.zrozumdrugiego.pl
16-18 kwietnia obrady komisji rekrutacyjnej, wyłonienie uczestników
do 20 kwietnia ogłoszenie wyników, każda z osób, która poprawnie wypełni formularz zgłoszeniowy, otrzyma informację mailową, czy została zakwalifikowana na szkolenie
do 25 kwietnia czas na dopełnienie formalności związanych z uczestnictwem w szkoleniu
6-10 maja szkolenie Five-day Intensive Dialogue Training
maj-październik 2019 samodzielna praca uczestników z wykorzystaniem metody Nansen Center, bieżące konsultacje i monitoring, inne
 1. W jakim stopniu muszę znać język angielski, żeby wziąć udział w szkoleniu?
  Aby skorzystać ze szkolenia, ważne jest, żeby rozumieć tekst mówiony i  zabierać głos w dyskusji w języku angielskim. Nie jest wymagana biegła znajomość języka – najważniejsza jest otwartość w komunikacji i zaangażowanie. Ważnym elementem szkolenia jest odgrywanie scenek, które toczą się w języku angielskim. Tym samym swoboda w mówieniu po angielsku ułatwia aktywny udział i zdobywanie doświadczeń.  Trenerzy Nansen Center od wielu lat prowadzą tego typu szkolenia w różnych krajach i są przygotowani do pracy z uczestnikami o różnym stopniu biegłości językowej.
 2. Czy muszę uczestniczyć we wszystkich pięciu dniach szkolenia?
  Tak. Szkolenie Nansen Center jest specyficznym procesem, który wymaga zaangażowania wszystkich uczestników przez całe 5 dni. Kolejne etapy szkolenia są możliwe dopiero po przepracowaniu wcześniejszych. To bardzo ważny element, który w znacznym stopniu wpływa na to, czy uczestnik będzie dobrze przygotowany do samodzielnej facylitacji dialogów w przyszłości. Zanim zgłosisz się do projektu, upewnij się, że masz możliwość wzięcia udziału we wszystkich 5 dniach szkolenia.
 3. Czy muszę być pracownikiem jakiejś organizacji, aby wziąć udział w szkoleniu?
  Najważniejsze jest to, żebyś po ukończonym szkoleniu mógł / mogła wykorzystywać zdobyte umiejętności w praktyce. Uczestnik nie musi być formalnie pracownikiem etatowym, ale ważne jest, żeby w sposób regularny i długofalowy współpracował z fundacją, placówką edukacyjną czy biblioteką – na przykład jako wolontariusz. Dlatego na etapie zgłoszenia do projektu prosimy o przedstawienie potwierdzenia ze strony wskazanej przez uczestnika organizacji, że na bieżąco angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej
 4. Na jakiej podstawie będą wybierani uczestnicy szkolenia?
  Komisja rekrutacyjna zaprosi na szkolenie uczestników projektu na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w tym ewentualnych rekomendacji i rozmów telefonicznych. Ważne jest dla nas, aby uczestnik w praktyce korzystał z nowych umiejętności. Dlatego Komisja będzie brać pod uwagę przede wszystkim: motywację kandydata do udziału w projekcie, potencjał do wykorzystania nowych umiejętności w praktyce,  dotychczasowe zaangażowanie społeczne na rzecz innych.
 5. Czy udział w szkoleniu jest bezpłatny?
  Tak, uczestnicy nie ponoszą kosztów szkolenia. Po stronie uczestnika jest zapewnienie sobie transport na miejsce szkolenia oraz noclegów w Warszawie. Jeśli jesteś spoza Warszawy i nie masz możliwości zorganizowania noclegu, wyślij maila na adres: dialogi@zrozumdrugiego.pl Organizatorzy mogą zapewnić bezpłatny nocleg w hotelu dla części uczestników szkolenia, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Zapewniamy też posiłki w czasie trwania szkolenia oraz dwie kolacje dla wszystkich uczestników (w pierwszym i czwartym dniu szkolenia).
 6. Czy otrzymam zaświadczenie udziału w szkoleniu?
  Uczestnicy otrzymają specjalne certyfikaty od Nansen Center for Peace and Dialogue, poświadczające ukończenie szkolenia, zakres tematyki oraz opisujący umiejętności, które zdobywa uczestnik szkolenia.

Pobierz regulamin akcji "Wyłącze Ego. Zrozum drugiego" w formacie pliku PDF. Pobierz regulamin

Media o projekcie

16/05/2018

Zanim się pozabijamy, posłuchajmy Alfredo Zamudio

Czytaj więcej

17/05/2018

Dialog to coś więcej niż tylko komunikacja. Z opanowaniem tej kompetencji wielu z nas ma problem

Czytaj więcej

21/05/2018

Dialog może pomóc w złagodzeniu napięć społecznych w Polsce.

Czytaj więcej

28/06/2018

„Wyłącz ego. Zrozum drugiego”. Konrad Ciesiołkiewicz: Dialog jest niezbędny zawsze i wszędzie

Czytaj więcej

Partnerzy projektu

Orange
Nansen Fredssenter
Szkoła Liderów
Stocznia
CSRinfo
Laboratorium więzi
Think Tank

Przyjaciele dialogu

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
Przejdź do strony Centrum Myśli Jana Pawła II
Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Magazyn Kontakt
Nowa Konfederacja thinkzine
Klub Jagielloński
Amnesty International Polska
Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej
Stowarzyszenie Miłość nie wyklucza
Dom Otwarty
Dom Pokoju
Klub Tygodnika
STOWARZYSZENIE INICJATYW MOŻLIWYCH RzeczJasna
Instytut Równowago Społeczno Ekonomiczej
Design for Change
Stowarzyszenie Lepszy Świat
Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
Fourum Dialogu
Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich
Ashoka
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Galicyjska Fundacja Rozwój i Edukacja
Żydowskie Muzeum Galicja
Fundacja Rozmawiajmy